Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 25 listopada – 1 grudnia 2019 r.

Poniedziałek – 25 listopada

6.45 Za + Irenę Matonia w 3 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin Matonia, Motyczka, Frejno, Smolka  i  Przybyła

Wtorek – 26 listopada

6.45 Za + brata Huberta Jeleń, za ++ Antoniego i Łucję Marek, Karola i Wiktorię Jeleń, ich rodziców i  rodzeństwo,  za  ++  Martę  Jończyk, Ditra  Mróz  i  Cecylię  Więcek

17.00 Lichynia. Za + Jana Bugiel, jego rodziców Marię i Pawła Bugiel, za ++ rodzeństwo oraz  za  ++  z  pokrewieństwa

Środa – 27 listopada

6.45 Za + Ericha Niemietz, ++ Łucję i Wilhelma Niemietz, Albinę i Stanisława Langer, ich ++ dzieci, za ++  z pokrewieństwa Niemietz i Langer oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 28 listopada

17.00 Msza św. szkolna. Za + męża Tadeusza Kos, ++ rodziców Annę i Władysława, siostrę Zofię, brata Jana, teściów Kazimierę i Jana Kos, za ++ z pokrewieństwa Kos i Chudy oraz za ++ Różę i  Barbarę  Biskup   ( Ch. )

Piątek – 29 listopada

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Annę i Jerzego Skoluda, Gertrudy i Bernarda Rudner,  siostrę  Annę  Stolorz  oraz  za  ++  z  rodzin  Rudner,  Skoluda  i  Głowania

18.30 Za ++ rodziców Kazimierza i Mariannę Bernacki, brata Krzysztofa, bratową Monikę oraz  za  ++  rodziców  Pawła  i  Różę  Francki,  bratową  Jolantę  i  wszystkich  ++  z  obydwu  stron

Sobota – 30 listopada; święto św. Andrzeja, apostoła

7.00 Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego ++ rodziców i rodzeństwo, + matkę Jadwigę Konieczko, zaginionego ojca Franciszka, + bratową Irenę oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Tiszbierek, Konieczko  i  Kubicki

Niedziela – 1 grudnia; I Niedziela Adwentu

7.00 Za + Gerharda Kulpok, syna Joachima, rodziców z obu stron, brata Helmuta, szwagra Alfonsa oraz  za  ++  z  rodzin  Kulpok,  Warzecha,  Jochem  i  Pelc

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Franciszka Komander, ojca Eryka Wydra, za ++ z pokrewieństwa Komander, Zacher, Makosz, Wydra i Fyrgut oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za ++ Marię i Alfonsa Tiszbierek, syna Krystiana, ich ++ rodziców i rodzeństwo, ++ Franciszka      i Joachima Kiehl, Zygfryda Podolski, za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Lichynia. Nieszpory adwentowe; po nabożeństwie poświęcenie nowego przykościelnego krzyża 


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii; także za ofiary składane dzisiaj do puszek na  remont  katedry  opolskiej  oraz  zamawiane  Msze  św.
  2. Kończymy kolejną potrzebną i ważną inwestycje budowy nowego chodnika wokół kościoła filialnego w Lichyni; w poniedziałek zaś rozpoczęliśmy generalny remont i renowację organów kościoła parafialnego; potrwa do świąt wielkanocnych; w tym czasie będziemy korzystali z fisharmonii
  3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na seminarium duchowne i inne diecezjalne instytucje
  4. Mocno zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny –  z ul. Powstańców Śląskich, nry  1,  2  i  3;     z Lichyni  –  ul. Wolności, nry  28,  30  i  32