Wydarzenia w roku 2007

Spełnione marzenie – kościół w pełnym blasku

4 grudnia br. zakończyliśmy prace przy podświetleniu kościoła parafialnego w Zalesiu Śląskim. Nasza świątynia nie tylko w dzień ale i w nocy chwali Pana Boga i raduje serca parafian swoim pięknem. Ks. Proboszcz wraz z parafianami wyraża swoją wdzięczność p. Burmistrzowi i Radzie Miejskiej Leśnicy, naszym elektrykom, zaangażowanym parafianom oraz wszystkim ofiarodawcom. Dzięki wspólnej życzliwości…

Pielgrzymka do Nysy – miasta błogosławionej Marii Luizy Merkert

24 listopada 2007 r. mieliśmy okazję przeżyć kolejną – pozytywnie wpływającą na rozwój ducha, intelektu i ciała – pielgrzymkę. Brały w niej udział 53 osoby: marianki, ministranci, lektorki i ksiądz. Wyruszyliśmy o godz. 9.00 z pod plebanii. Autostradą a poźniej przez Niemodlin dotarliśmy do Nysy. Rozpoczęliśmy od modlitwy i zwiedzania kościoła pw. św. Elżbiety Węgierskiej,…

Św. Marcin w naszej parafii

Tuż po godz. 16.30 do Zalesia Śląskiego przybył św. Marcin, postać która jest bardzo znana dorosłym i dzieciom. Wzór do naśladowania w uczynkach miłosierdzia wobec ciała. To św. Marcin oddał żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens połowę swej opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz i mówiący do aniołów:…

Nietypowa katecheza

W ostatnich dniach uczniowie przedszkola i szkoły podstawowej w Zalesiu Śląskim i Lichyni przeżyli katechezę w terenie. Tematem katechezy było: „Poznajemy naszą parafię”. Pomysłodawcą i realizatorem nietypowej katechezy był ks. Proboszcz. Skorzystaliśmy z samochodu terenowego rodziny Smiatek z Jemielnicy. Dzieci i młodzież przeżyły to niezwykle radośnie i pobożnie. Poszerzyły przy okazji swoją wiedzę na temat…

Wyremontowana kaplica przedpogrzebowa

Kaplica przedpogrzebowa w Zalesiu Śląskim jest już po generalnym remoncie i renowacji. 17 października 2007 r. zakończyliśmy remont i renowację kaplicy przedpogrzebowej. Jest to kolejny owoc wspólnej życzliwości ks. Proboszcza i parafian wobec Pana Boga i Kościoła. Głównych prac podjęła się firma p. Marka Izbickiego. Remont i renowacja objęły: odtworzenie krzyża na szczycie kaplicy, położenie…

Nowa mapa Palestyny w sali konferencyjnej

W celach edukacyjnych w niedawno wyremontowanej i odnowionej sali katechetycznej została wykonana nowa mapa Ziemi Świętej z czasów Jezusa Chrystusa. Na prośbę ks. Proboszcza, tego szlachetnego przedsięwzięcia podjęła się p. Teresa Tiszbierek z Zalesia Śląskiego. Składamy jej za to wyrazy wdzięczności. Mapa została wykonana na ścianie specjlalną techniką. O szczegóły można pytać naszą artystkę.

Dożynki w Zalesiu Śląskim

30 września na ul. Kościuszki spod domu tegorocznych starostów dożynkowych – państwa Kopa – parafianie wyruszyli procesją w stronę kościoła by tam na Mszy św. wspólnie dziękować Bogu za tegoroczne plony. O godz. 14.00 odbyły się nieszpory niedzielne, po których na ul. św. Jadwigi mieszkańcy zgromadzili się by tam pod ustawionymi namiotami świętować wraz z…

Nowy dzwon w Lichynii – Słowo Boże

Przedmiot, który będzie tematem dzisiejszego kazania wg definicji jest „instrumentem dźwiękowym z grupy idiofonów, przeważnie o kielichowatym kształcie, wprowadzonym do użytku kościelnego za papieża Sabiniusza”. Tyle definicja czysto podręcznikowa… . A… . w rzeczywistości przedmiot ten pełni ważną, a wręcz bardzo ważną rolę i ma ścisły związek z życiem ludu Bożego: – zwołuje lud na…