Kapliczka Chrystusa Frasobliwego

Na posesji Państwa Marii i Andrzeja Wróblów w Zalesiu Śląskim przy ulicy Kościuszki 1 od 2013 roku stoi kapliczka Chrystusa Frasobliwego.

Bardzo ciekawa jest historia powstania tego obiektu. Figurka Chrystusa Frasobliwego wykonana jest z drewna dębowego i pochodzi z miejscowości Druskienniki na Litwie. Jest umieszczona na pniu (wysokość 130 cm i szerokość 60 cm) z drzewa tui, która została złamana w czasie tornada Parku przy Pałacu w Błotnicy Strzeleckiej.

W pień tui „wtopiona” jest płaskorzeźba z drewna dębowego przedstawiająca „Matkę Boską depczącą węża”, czyli szatana. Płaskorzeźba została wykonana na Litwie. Figurka Chrystusa Frasobliwego schowana jest w domku wykonanym z 100 letnich desek pochodzących ze stodoły plebani w Leśnicy (obecnie stodoła artystyczna w Parku Miejskim). U podnóża kapliczki znajdują się kamienie polne z okolic Czarnocina, a zwieńczeniem jest krzyż wykonany z mosiądzu, w środku którego znajduje się czerwony kryształ. Wewnątrz kapliczka jest oświetlona. Na frontonie znajduje się napis „Jezu Ufam Tobie”.

Kapliczkę w 2012 roku wg koncepcji Andrzeja Wróbla wykonał artysta plastyk Stanisław Pietrusa, autor m.in. pomnika „Piety śląskiej” znajdującej się obok Ratusza w Strzelcach Opolskich. 29 kwietnia 2013 roku przy udziale sąsiadów Państwa Wróblów ks. Proboszcz Teodor Smiatek uroczyście pobłogosławił i poświecił kapliczkę Chrystusa Frasobliwego.