<>

Kościół parafialny

W naszej parafii znajdują się dwa kościoły. Punktem centralnym jest zabytkowy kościół parafialny w Zalesiu Śląskim. W kościele znajduje się gotyckie prezbiterium z około 1350 roku, które zachowało się do dzisiaj.

więcej informacji

Kapliczka w Popicach

Kapliczka Matki Bożej w Popicach znajduje się przy głównej drodze osiedla. Według relacji mieszkańców przysiółka, kapliczka ta stanęła tu gdzieś w połowie XIX stulecia.

więcej informacji

Kościół filialny

Drugim kościołem w naszej parafii jest kościół filialny w Lichyni.

więcej informacji...

Kapliczka w Lichyni

Kapliczka-dzwonnica w Lichyni stoi przy głównej ulicy tej miejscowości.

więcej informacji...

Kościół parafialnyNasza parafia leży w pd-zach. części Polski, a dokładniej w woj. opolskim, w gminie Leśnica. W 1998 obchodziliśmy 775-lecie istnienia naszej parafii. Nasza parafia obejmuje miejscowości: Zalesie Śląskie i Lichynia. W tym liczba parafian w Zalesiu Śląskim wynosi ok. 990, a w Lichyni ok 380. Do naszej parafii należy również osiedle Popice.

Od 17 października 1999 roku, swoją działalność w naszej parafii rozpoczęło Koło św. Jadwigi. Celem funkcjonowania Koła św. Jadwigi jest naśladowanie życia św. Jadwigi Śląskiej, która jest patronką parafii w Zalesiu Śląskim.

W działalności Koła zaznaczają się i wywierają wpływ na środowisko lokalne:
– integracja środowiska, niezależnie od pochodzenia, języka, kultury,
– troska o osoby starsze, chore, samotne, zwłaszcza wtedy, gdy zbliżają się święta, gdy organizuje się dni chorego bądź seniora,
– odnowa dawnych zwyczajów, śpiewów, ubiorów ludowych oraz pamięć o dniach urodzin zwłaszcza osób starszych, o których niewielu pamięta.

PlebaniaProwadzi się stałą formację duchową członków Koła św. Jadwigi. Spotkania odbywają się raz na kwartał w kościele parafialnym i połączone jest z nabożeństwem ku czci św. Jadwigi, w czasie którego bliżej poznajemy życiorys naszej patronki.

W naszej parafii często organizowane są różnego rodzaju wycieczki i pielgrzymki. Co roku, w ostatnią niedzielę lipca z naszej parafii wyruszają na pieszą pielgrzymkę na Górę św. Anny, pielgrzymi młodzi i starsi z Zalesia Śląskiego i Lichyni. Obowiązkowo w naszej parafii odbywają się rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przygotowania do Bożego CiałaCo roku także mieszkańcy Zalesia Śląskiego z okazji święta Bożego Ciała, bardzo pięknie przystrajają swoje budynki oraz wykonują kwietne chodniki na ulicach, którymi przechodzi kapłan z Najświętszym Sakramentem. Tradycja ta sięga już kilkudziesięciu lat i trwa po dziś dzień.