Kapłani pochodzący z naszej parafii

Nie wiemy dokładnie ilu kapłanów wywodzi się z naszej parafii. Znamy tylko te osoby, które znajdują się poniżej.

Kapłani:

ks. Johann Knopp

Ksiądz Johann urodził się 3 czerwca 1887. Wywodził się z Lichyni. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1903 roku we Wrocławiu. Od 27 czerwca 1911 roku był proboszczem w Walcach i tam zmarł 1 maja 1942 roku, mając 65 lat.


ks. Roman Jałowy

Ksiądz Roman wywodził się z Zalesia. Zmarł w 1951 r.


ks. Leo Schwitulla

Ksiądz ten wywodził się z Lichyni. Aż 34 lata kapłańskiej posługi pośród wielkiego trudu spędził w byłej NRD, w okresie komunistycznego reżimu, w dzielnicy Lipska-Taucha. Zmarł w 1987 roku. Pochowany został zgodnie z jego wolą, koło kościoła w Zalesiu Śląskim.


O. Eryk Koppa SVD

Urodziłem się 23 listopada 1966 r. w Strzelcach Opolskich. Wychowywałem się oczywiście, co już sam pamiętam w Zalesiu – a edukację, już prawie szkolną, rozpocząłem jako 4 latek w przedszkolu pod okiem pani Gołasz. Potem od września 1973 r. Szkoła Podstawowa, gdzie od IV klasy wychowawczynią była pani Małgorzata Skoluda.
W 1980 r. rozpocząłem Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Op., gdzie dołączyłem do Krystiana Adamika i razem chlubnie zdaliśmy maturę w 1985 r. Po niej to 50% chłopaków z naszej klasy poszło na medycynę a 50% do seminarium!
Jako, że należę do tego drugiego 50% i we wrześniu 1985 rozpocząłem w Chludowie, koło Poznania nowicjat w Zgromadzeniu Słowa Bożego, czyli u Misjonarzy Werbistów.
Od 1986 do 1988 studiowałem filozofie w Nysie, gdzie 8 IX 1988 r. złożyłem pierwsze śluby zakonne, a od 1988 do 1992 r. studiowałem teologie w Pieniężnie. W trakcie studiów w Pieniężnie 8 IX 1991 r. złożyłem śluby wieczyste, zaś 14 IX 1991 r. przyjąłem świecenia
diakonatu. Zaś 28 IV 1992 przez bp-a Juliana Wojtkowskiego, zostałem wyświecony na kapłana i otrzymałem krzyż misyjny. O ile dobrze pamiętam to 26 V 1992 zdawałem egzamin magisterski na KUL w Lublinie. Zaś 2 VIII 1992 wyjechałem na 4 lata do pracy misyjnej w Meksyku. Na początku przez 10 miesięcy mieszkałem w stolicy kraju Mexico, D.F., ucząc się języka i dojeżdżając na rożne nasze placówki misyjne, aby zapoznać się ze specyfikacją pracy. Po 3 miesięcznym pobycie na parafii w stanie Morelos, zostałem przeznaczony do pracy w parafii Lagunilla, w stanie Hidalgo, które to tereny zamieszkują Indianie Otomi. Tam pracowałem już do końca mego pobytu w Meksyku. Był to niesamowicie piękny czas, z którego pozostało mi wiele wspomnień i przyjaciół… .Po powrocie do Polski w lipcu 1996 r. od października rozpocząłem dwuletnie studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na KUL w Lublinie. Po nich miąłem kontynuować studia doktoranckie, ale w sierpniu 1998 r. zostałem mianowany prefektem w naszym Seminarium w Pieniężnie. Obecnie dalej pełnię funkcje prefekta (to taki wychowawca –
czyli i ojciec i matka i starszy brat, a jak co do czego, to i policjant w jednej osobie), i wykładowcy w naszym Seminarium w Pieniężnie, czyli na Świętej Warmii.

Dziękujemy O. Erykowki Kopa za nadesłanie informacji.


ks. Adrian Adamik

Urodził się 15 lipca 1969 r. w Strzelcach Opolskich. 21 maja 1994 roku przyjął święcenia kapłańskie w Opolu. Tam pierwsze trzy lata przepracował jako wikariusz w parafii Przemienia Pańskiego a następnie jeszcze rok w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. 5 sierpnia 1998 ks. Adrian wyjechał do USA. Tam na probostwie w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, w Teksasie rozpoczął ciężką pracę, którą wykonywał do 2008 r. Jak sam twierdził, będąc tam tęsknił czasami za rodzinnymi stronami, ale tamtejsi ludzie są byli tak dobrzy iż czuł się w Teksasie jak w domu.
Jednak młodzieńcze marzenia wzięły górę – a dotyczyły one wyjazdu jako misjonarz na Papuę Nową Gwineę. Gdy wszystkie okoliczności zewnętrzne zaczęły sprzyjać – by je zrealizować – misje w wymarzonym kraju stały się rzeczywistością. Został mianowany Proboszczem parafii p.w. św. Piotra Clawela. Tam w latach 2008-2014 ewangelizował wśród 8.500 parafian-katolików rozsianych po piętnastu „wioskach”. Jego ordynariuszem był arcybiskup Kurzt pochodzący z naszej opolskiej diecezji. Od roku 2014 prowadzi posługę misyjną w diecezji San Antonio w Teksasie.


ks. Łukasz Szablicki

Pochodzi z Lichyni. Praktykę diakońską odbywał w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. W 2008 roku przyjął święcenia kapłańskie w Opolu i został mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku.

 

Bracia zakonni:

Brat Jakub Drońka

Urodzony w 1897 roku w Lichynii. Do zakonu wstąpił w 1925 roku, a śluby zakonne złożył w Olsztynie. Złoty jubileusz ślubów obchodził w Prudniku w 1975 roku. Zmarł i został pochowany w 1977r. w Prudniku.


Brat Leonard Banert

Franciszkanin pochodzący z Lichyni. Był utalentowanym rzeźbiarzem. Zmarł na Górze św. Anny gdzie został również pochowany.