Modlitwy i pieśni

Anioł Pański ( DN – 1.6 )

Zwiastowanie NMP
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…

Oto ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo…

A Słowo ciałem się stało,
I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.


Koronka do Bożego Miłosierdzia ( DN – 56.1 )

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Odmawia się na zwykłej cząstce różańca.

WSTĘP

Ojcze nasz.
Zdrowaś Maryjo.
Więrzę w Boga.

Na dużych paciorkach

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, duszę i bóstwo Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa / na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
( 1 raz )

Na małych paciorkach

Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata
( 10 razy )

Zakończenie

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. ( 3 razy )


Modlitwa różańcowa ( DN – 86.1 do 86.2 )

Modlitwa różańcowa
Na rozpoczęcie nabożeństwa:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
Ojcze nasz…
O wiarę. Zdrowaś Maryjo…
O nadzieję. Zdrowaś Maryjo…
O miłość. Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…
O mój Jezu…

Część radosna ( poniedziałki i soboty )
1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część światła ( czwartki )
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Część chwalebna ( środy i niedziele )
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi

Część bolesna ( wtorki i piątki )
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… ( x 10 )
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…
O mój Jezu…

Na zakończenie nabożeństwa:
Pod Twoją obronę… lub Pomnij…
Święty Józefie
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…


Droga krzyżowa ( DN – 64 )

Droga Krzyżowa
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…

Pieśń przed stacją…

Stacja…

K.: Kłaniamy się Tobie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

W.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat.

Rozważanie kolejnych stacji…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA I – Pan Jezus na śmierć skazany

STACJA II – Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

STACJA III – Pierwszy upadek Pana Jezusa

STACJA IV – Jezus spotyka matkę swoją

STACJA V – Pomoc Szymona cyrenejczyka

STACJA VI – Św. Weronika ociera twarz Pana Jezusa

STACJA VII – Drugi upadek Pana Jezusa

STACJA VIII – Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

STACJA IX – Trzeci upadek Pana Jezusa

STACJA X – Pan Jezus z szat obnażony

STACJA XI – Pan Jezus do krzyża przybity

STACJA XII – Pan Jezus na krzyżu umiera

STACJA XIII – Pan Jezus z krzyża zdjęty

STACJA XIV – Pan Jezus do grobu złożony

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…


Modlitwy do św. Michała Archanioła

 

Modlitwy do św. Michała Archanioła
Wersja krótsza:

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Wersja dłuższa:

Chwalebny Wodzu Niebieskich Zastępów, święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciwko Zwierzchnościom i Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Przybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo i za wielką cenę wykupił z diabelskiej niewoli. Ciebie Kościół czci jako stróża i patrona, tobie Pan oddał w opiekę dusze odkupionych, abyś je doprowadził do wiecznej szczęśliwości. Błagaj Boga, dawcę pokoju, aby zmiażdżył szatana pod naszymi stopami, by już nie potrafił zniewalać ludzi ani wyrządzać szkody Kościołowi. Zanieś nasze prośby przed Oblicze Najwyższego. Niech rychło nam okaże swoje Miłosierdzie. Pochwyć smoka, starodawnego węża, którym jest diabeł i szatan, i związawszy go, strąć do piekła, by już więcej nie zwodził narodów. Amen.


Pieśni na nabożeństwa fatimskie

Pieśni na nabożeństwa fatimskie
„Z dalekiej Fatimy”,
„Gdy w ciężkich czasach”,
„Niepokalana”,
„W ciężkich czasach”,
„Pożegnanie Pani Fatimskiej”

Pobierz teksty w całości: wersja Word (*.doc), wersja Acrobat (*.pdf)