Kościół filialny w Lichyni

„Kościół powstał z przebudowanej karczmy w 1945 r., którą wraz z przyległymi budynkami i ogrodem podarowała klasztorowi w Trzebnicy rodzina Czerner.”

Kościół filialny p.w. św. Józefa Robotnika w Lichyni. Powstał z przebudowanej karczmy w 1945 r., którą wraz z przyległymi budynkami i ogrodem podarowała klasztorowi w Trzebnicy rodzina Czerner.

W wybudowanym kościele zawieszono dzwon z kapliczki-dzwonnicy, która do 2013 r. stała tuż przy jezdni ul. Daszyńskiego. Kapliczka w tym samym roku została przeniesiona kilka metrów w głąb, tak aby zwiększający się ruch nie zagrażał jej stanu technicznemu. Dzwon z kapliczki zawieszono na drewnianym zadaszonym rusztowaniu przed kościołem, gdzie obecnie znajduje się głaz – pomnik poległych i zmarłych w czasie II wojny światowej. Tym to dzwonem pierwszy kościelny Stanisław Swoboda rano w południe i wieczorem dzwonił na Anioł Pański oraz na pół godziny przed każdą Mszą Św., i nabożeństwem. Po nim tę funkcję przejęła Praksydra Kołodziej.

W 1975 r. gruntownie przebudowano budynek kościoła i wybudowano wieżę kościelną, w której zawieszono inny dzwon. Prawdopodobnie był to stary dzwon z kościoła z Zalesia Śląskiego. W Zalesiu Śląskim w dniu 16 października 1973 roku biskup pomocniczy Wacław Wycisk poświęcił nowe dzwony. Budowę kościoła zakończył ks. proboszcz Adam Igielski w 1977 r. W latach 2008 – 2012 r., generalny remont i renowację od wewnątrz oraz doposażenie świątyni – wraz z parafinami z Lichyni – przeprowadził ks. Teodor Smiatek.

11 marca 2012. r. kościół został uroczyście poświęcony przez ks. biskupa Pawła Stobrawę z Opola.