Kościół parafialny w Zalesiu Śląskim

Kościół parafialny w Zalesiu Śląskim, posiada gotyckie prezbiterium z około 1350 roku, które zachowało się do dziś!

Kościół parafialny

Pierwszy zapis o działalności parafii i związanej z tym świątyni znajdujemy w dokumencie z 1223 r., w którym jest mowa o składaniu dziesięciny na rzecz klasztoru w Czarnowąsach. Parafia obejmowała wioski Zalesie Śląskie i Lichynię.

Już na początku XIII wieku istniał w Zalesiu Śląskim drewniany kościół. Później zbudowano murowany, którego gotyckie prezbiterium z około 1350 roku zachowało się do dziś. W latach 1812 -1825 przebudowę kościoła w Zalesiu przeprowadził budowniczy z Ujazdu, Karol Heintze, wprowadzając w fasadzie zachodniej i wieży proste, ale monumentalne formy ostrołukowe w stylu neogotyckim.

Kościół posiada dwa ołtarze boczne oraz ołtarz główny, w którym znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca ostatnią wieczerzę. W ołtarzu głównym znajduje się również obraz patronki naszej parafii – św. Jadwigi Śląskiej wraz z rzeźbami dwóch aniołów po bokach. W lewym ołtarzu bocznym znajdują się cztery obrazy przedstawiające: św. Jana Nepomucena, Jezusa Miłosiernego, św. Faustynę oraz Ojca Pio. Prawy ołtarz boczny składa się z obrazów: św. Anny, Joachima i Maryi,  Matki Bożej Częstochowskiej, św. Jana Pawła II i błogosławionej Marii Luizy Merkert.

Generalny remont i renowacja elewacji zewnętrznej kościoła parafialnego zostały przeprowadzone w roku 2007. Tegoż samego roku, 4 grudnia, została uruchomiona iluminacja (podświetlenie) kościoła. W 2008 roku przeprowadziliśmy generalny remont i renowację kościoła od wewnątrz, łącznie z całkowitą wymianą instalacji elektrycznej.