Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 10 – 16 lutego 2020 r.

Poniedziałek – 10 lutego; wsp. św. Scholastyki, dziewicy

7.00 Za + żonę Katarzynę, syna Joachima Imiela, Zofię i Sebastiana Marek, + syna, córki i zięciów, Elżbietę i Gerharda Imiela, ++ dzieci, zięcia i dziadków z obu stron, za wszystkich ++ z rodzin Imiela, Marek, Nowak i Pinkawa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 11 lutego; wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

7.00 Za ++ Jerzego i Walerię Smandzich, za ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, za ++ z rodzin Niesłony, Smandzich, Puzik i Dworaczek oraz za ++ z rodziny Sobota

17.00 Lichynia. Za + Martę Swoboda, ++ rodziców i rodzeństwo oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Środa – 12 lutego

7.00 Za ++ Karola i Wiktorię Jeleń, syna Huberta, matkę chrzestną Annę Paruzel, za ++ Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Norberta i Annę Jochem oraz za ++ z pokrewieństwa Jeleń, Paruzel i Jochem

Czwartek – 13 lutego

7.00 Za + syna Joachima Paterok, Pawła i Teresę Paterok, Kornelię Paterok, Józefa i Annę Paterok, Mateusza i Elżbietę Sosnowski, Zygfryda, Reinholda i Bernarda Sosnowski, Stefana i Emilię Strzałek, Gintra i Annę Ogaza oraz za ++ z tych pokrewieństw

Piątek – 14 lutego; święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy; wsp.  św. Walentego,  męczennika

7.00 Za + męża Józefa Socha, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Marię i Antoniego Myśliwiec, siostrę Annę, brata Józefa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Socha, Myśliwiec i Paterok

17.00 Lichynia. Za + męża Bogusława Bargiel, rodziców Bargiel i Zeizig oraz bratową Teresę

Sobota – 15 lutego

7.00  Za + ojca Joachima Piechaczek, dziadków Marię i Henryka Jochem, Gertrudę i Stefana Piechaczek, Annę i Adolfa Kralowski, Rudolfa Pisczor, za ++ z pokrewieństwa Jochem, Piechaczek Kralowski, Pisczor, Barteczko i Sładek oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

7.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Elżbiety

Niedziela – 16 lutego; VI Niedziela Zwykła

7.00 Za + brata Alfonsa Warzecha, jego rodziców Franciszka i Marię, szwagra Gerharda, siostrzeńca Joachima oraz za ++ z pokrewieństwa Kulpok, Warzecha, Jochem i Pelc

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodzin Skoluda i Głowania  oraz  za  +  matkę  Marię

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Witka


  1. Rozpoczynamy czas ferii zimowych i urlopów. Pamiętajmy o codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy świętej oraz chrześcijańskim codziennym życiu gdziekolwiek będziemy przebywać
  2. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii 
  3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to  rodziny  –  z  ul. Strzeleckiej, blok B, m. 1, 2, 3  i 4;     z  Lichyni  –  ul. Ogrodowa, nry 5, 6  i 7