Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 17 – 23 lutego 2020 r.

Poniedziałek – 17 lutego

7.00 Za + Bernarda Madaler, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa i dusze w  czyśćcu  cierpiące

Wtorek – 18 lutego

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Proksza

17.00 Lichynia. Do Boskiej opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Tudyka oraz za ++ z rodzin Tudyka, Sidor i Gołąbek

Środa – 19 lutego

7.00 Za żyjących i zmarłych dobrodziejów i ofiarodawców naszej parafii

Czwartek – 20 lutego

7.00 Za + Konrada Majnusz, Katarzynę i Romana Jałowy, Bernarda Waloszczyk, ich rodziców i  rodzeństwo  oraz  za  ++  z  tych  pokrewieństw

Piątek – 21 lutego

7.00 Za ++ rodziców i dziadków z obu stron, za + brata oraz męża, za wszystkich ++ z rodzin Skrzydeł i Milczanowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.30 Pogrzeb śp. Huberta Haroński z ul. Kościuszki  ( l. 86 )

17.00 Lichynia. Za + matkę Marię Kala, męża Jana, teścia Józefa Poloczek oraz za ++ z pokrewieństwa Kala, Poloczek i Teska

Sobota – 22 lutego; święto Katedry św. Piotra, apostoła

7.00 Za ++ Albinę, Elżbietę i Antoniego Gnielka, Ericha Kolloch oraz za ++ z rodzin Gnielka, Kolloch  i  Kiołtyka

7.30 Za + kuzyna Patryka Hennek

Niedziela – 23 lutego; VII Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Adelajdę i Franciszka Proksza, ich syna Reinharda, rodziców z obu stron, Marię i Józefa Strokosz, dwóch synów, synową, wnuka Jana, Lidię Kluba, Józefa, Reginę i Rufina Proksza, za  ++  kapłanów  i  dusze  opuszczone

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Otylię i Leona Makosz, Adolfa i Karolinę Wydra, męża Eryka Wydra, siostrę Jadwigę oraz za ++ z pokrewieństwa Wydra, Makosz, Komander i Fyrgut

10.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo  Boże  i  zdrowie  w  intencji  rodziny  Wycisło  oraz  za  ++  rodziców   z  obu  stron

11.30 – 17.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem ( w godzinach 11.30 – 13.00 adorują mieszkańcy Popic )


  1. Gorące Bóg zapłać za składane ofiary na potrzeby naszej parafii 
  2. W przyszłą niedzielę kolekta – na potrzeby seminarium i innych diecezjalnych instytucji
  3. W niedzielę również rozpoczynamy adorację Przenajświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu. Kolejne dni adoracji to : w Zalesiu Śląskim w poniedziałek, w godzinach 7.15 – 16.00; w Lichyni  –  we wtorek, w godzinach  13.00 – 17.00
  4. Można już składać do koszyczka zalecki – za zmarłych, w intencji których będziemy modlić się i odprawiać nabożeństwa pokutne Drogi krzyżowej, połączone z odpustem zupełnym
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to  rodziny  –  z ul Strzeleckiej, blok B, m. 5, 6  i 7;   z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 1, 2  i 3