Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 24 lutego – 1 marca 2020 r.

Poniedziałek – 24 lutego

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Najświętszej Maryi Panny w intencji Walburgi oraz za jej + męża  

Zalesie Śląskie. 7.15 – 16.00 Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Lichynia. Za + Helenę Bijak – od rodziny Skuza

Wtorek – 25 lutego

6.45 Za ++ księży, którzy pochodzą i pracowali w naszej parafii

Lichynia. 13.00 – 17.00 Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Lichynia. Za + Pawła Makosz, jego rodziców i braci, za ++ rodziców Marię i Waltra Wolowski, brata Józefa, Matyldę Mateja oraz za ++ z pokrewieństwa

Środa Popielcowa – 26 lutego

6.45 Za ++ rodziców Agnieszkę i Tomasza Mróz, Józefa, Marię i Martę Leszczyna, ich trzy ++ córki, trzech zięciów, synową, synów Franciszka i Ryszarda, za + zięcia Norberta, jego rodziców, Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Gretę i Rajmunda Burcek, Anemarie Majer, jej syna Zygfryda, za ++ z pokrewieństwa Leszczyna, Mróz,  Majnusz i Kołodziej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za + Klarę Paterok w 13 rocznicę śmierci, jej rodziców i rodzeństwo, + matkę Marię i brata Franciszka oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

18.30 Za ++ Pawła i Gertrudę Nowak, Józefa i Jadwigę Marek, ich rodziców i rodzeństwo, Stanisławę Nowak, Wilhelminę Paterok, Henryka Wieczorek oraz za wszystkich ++ z rodzin Nowak, Marek i Hadasik

Czwartek po Popielcu – 27 lutego

9.30 Pogrzeb śp. Rity Rudolf z ul. Strzeleckiej  ( l. 63 )

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Elżbietę i Antoniego Mróz, Stanisławę i Franciszka Korpal, brata Franciszka Mróz, szwagrów Piotra Duk, Sławomira Wolnego i Tadeusza Majewskiego, Stefanię Dziuba oraz za ++ z rodzin Mróz, Hejduk i Korpal   ( Ch. )

Piątek po Popielcu – 28 lutego

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + ojca Jana Duda, ++ dziadków Duda, Celt, Macha i Kostoń oraz za ++ z pokrewieństwa

18.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w rodzinie Alscher

Sobota po Popielcu – 29 lutego

7.00 Za ++ rodziców Alfreda i Gertrudę Maliciusz, Henryka Niedworok, jego rodziców Jana i Elżbietę oraz  za  wszystkich  ++  z  tych  rodzin

Zalesie Śląskie. O godzinie 9.00 spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi; o godzinie 10.00 V rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 1 marca; I Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za ++ rodziców Adelajdę i Teodora Prusko, ich syna Bernarda i zięcia Gerarda

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,  opiekę  Matki  Najświętszej  i  zdrowie  w  intencji  Teresy  z  okazji  60  –  tych  urodzin

10.30 Do Boskiej Opatrzności za pośrednictwem MBNP i św. Józefa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Małgorzaty z okazji 93 rocznicy urodzin oraz za + męża Rudolfa i za ++ z pokrewieństwa

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne   (  I  )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu; w tym dniu obowiązuje post ścisły
  3. Można składać zalecki do koszyczka – za zmarłych – w intencji których będziemy modlić się i odprawiać nabożeństwa pokutne Drogi krzyżowej, połączone z odpustem zupełnym. Zachęcam do licznego i pobożnego udziału w nabożeństwach pokutnych Gorzkich żali i Drogi krzyżowej 
  4. Od Środy Popielcowej, do Niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty
  5. Przykazanie kościelne zobowiązuje nas do powstrzymania się od udziału w dyskotekach i zabawach w okresie Wielkiego Postu; zachęcam do robienia dobrych postanowień wielkopostnych i wytrwania w nich
  6. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby instytucji kościelnych naszej diecezji
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok B, m. 8, 9 i 10; z Lichyni –  ul. Ogrodowa, blok D, m. 1, 2 i 3