Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 2 – 8 marca 2020 r.

Poniedziałek – 2 marca

6.45 Za + Jadwigę Latiszew w 23 rocznicę śmierci

15.30 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodzin Hadasik, Miczka i Nowak oraz za ++ rodziców Marię i Gerarda Miczka, Pawła i Magdalenę Hadasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz, Dejnert i Nowak

Wtorek – 3 marca

6.45 Za + Ignacego Smarzoch w miesiąc po śmierci

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Tomasza i Annę Makosz, siostrę Annę, brata Józefa, bratanka Piotra, rodziców Teodora i Zofię Lizoń oraz za ++ starzyków z obu stron

Środa – 4 marca; święto św. Kazimierza, królewicza

6.45 Za ++ rodziców Anielę i Józefa Cedzich, ich rodziców i rodzeństwo, Karinę Ciupka, Reginę Friedek i Klaudię Cedzich oraz za ++ z pokrewieństwa

Czwartek – 5 marca; I czwartek miesiąca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Ryszarda Flajszer w 4 rocznicę śmierci, za ++ z rodzin Flajszer, Głomb, Skowronek, Wieczorek i Golba oraz za dusze w czyśćcu  cierpiące   ( Dz. )

Piątek – 6 marca; I piątek miesiąca

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

Sobota – 7 marca; I sobota miesiąca

7.00 Za + Jana Starkuła, jego rodziców i rodzeństwo, szwagra Franciszka, Adelajdę i Stefana Marek, ich rodziców, dwóch synów Huberta i Józefa, Joachima Guttmann, Hildegardę i Alfreda Gaczyński     oraz za ++ z pokrewieństwa Kaleta, Starkula, Marek i Kwiotek

7.30 Za + ks. Manfreda Kokotta – proboszcza par. św. Mikołaja w Kędzierzynie

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania; o 9.00 klasa VI podstawówki; o 10.00 klasa VII podstawówki i o 11.00 klasa VIII podstawówki i I klasa szkoły średniej – w małej salce. Obecność  obowiązkowa!

Niedziela – 8 marca; II Niedziela Wielkiego Postu; Dzień Kobiet

7.00 Za + ojca Franciszka Kaufman w 1 rocznicę śmierci, matkę Annę, ich rodziców i rodzeństwo, Jana Goldberg, Franciszka Knut, Rafała i Adolfa Skrobek oraz za wszystkich ++ z tych pokrewieństw

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Teresę i Kazimierza Liptak, brata Józefa, rodziców Marię i Jana Kędzior oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie   ( Pl. )

10.30 Za ++ Elżbietę i Konstantego Kandziora, Gertrudę i Konrada Bugiel, ich rodziców, rodzeństwo i wnuka Grzegorza, za ++ Hildegardę i Alfreda Niewrzol, Gertrudę Hermais oraz o zdrowie dla ołpy Jerzego i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


  1. W środę – 26 lutego 2020 r. – kwietne chodniki tworzone na uroczystość Bożego Ciała, m. in. w naszej parafii, zostały wpisane na krajową listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Przed nami starania aby trafiły również na światową listę UNESCO
  2. Zachęcam do gorliwego i pobożnego udziału w nabożeństwach pokutnych Drogi krzyżowej i Gorzkich żali, za co można zyskiwać odpusty zupełne dla żyjących i zmarłych oraz do składania zalecek  za  naszych  zmarłych 
  3. W przyszłą niedzielę przed Mszami świętymi – zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok B, m. 11 i 12 oraz blok C, m. 1, z Lichyni  –  ul. Ogrodowa, blok D, m. 4 oraz blok C m. 1 i 2