Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 13 – 19 kwietnia 2020 r.

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – 12 kwietnia – po długiej chorobie zmarł śp. ks. proboszcz Adam Igielski. Przeżył 90 lat. W naszej parafii gorliwie pracował w latach 1972 – 1977. M. in. był budowniczym kościoła w Lichyni i powiększył chór kościoła parafialnego. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy – 13 kwietnia

7.00 Za ++ Helenę i Ignacego Duda, za + Rudolfa Pisczor, Alojzego i Hildegardę Golly oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Cedzich

10.30 Za + matkę Zofię w kolejną rocznicę śmierci, ojca Tadeusza, teściów  Marię i Zbigniewa, braci Jana i Leszka, siostrę Krystynę, szwagra Tadeusza, bratanicę Lillę, bratową Barbarę oraz za wszystkich ++  z  rodzin  Grabiński,  Korczyński  i  Natyna

Wtorek w oktawie Wielkanocy – 14 kwietnia

7.00 Za ++ rodziców Annę i Alfonsa Bienia, ich rodziców i rodzeństwo, zięcia Antoniego, Alfreda Marek, Wiktorię i Wiktora Ledwig oraz za ++ z pokrewieństwa Bienia, Imiela, Marek i Kałuża

7.30 Msza św. pogrzebowa w intencji Klary Fleischer z ul. XV – lecia

17.00 Lichynia. Za + męża Józefa Tiszbierek, rodziców z obu stron, brata, szwagra, rodziców Kurzela oraz za wszystkich ++ z rodzin Tiszbierek, Paterok i Kurzela

Środa w oktawie Wielkanocy – 15 kwietnia

7.00 Za + ojca Pawła Smiatek w 12 rocznicę śmierci

7.00 Dom Księży Emerytów w Opolu. Msza św. żałobna w intencji ks. proboszcza Adama Igielskiego

13.00 Rudyszwałd (dekanat Tworków). Pochówek ks. proboszcza Adama Igielskiego; ceremoniom pogrzebowym, z udziałem najbliższych, przewodniczył będzie ks. bp Rudolf Pierskała

Czwartek w oktawie Wielkanocy – 16 kwietnia

7.00 Za + męża Tadeusza Kos, rodziców, siostrę Zofię, brata Jana i teściów oraz za ++ Barbarę i  Różę  Biskup

Piątek w oktawie Wielkanocy – 17 kwietnia

17.00 Lichynia. Za + Gertrudę Bugiel, męża Konrada, ++ rodziców i rodzeństwo, wnuka Grzegorza Kandziora i za wszystkich ++ z pokrewieństwa

18.30 Za ++ Pawła i Anielę Wycisło, syna Erwina, ich rodziców i rodzeństwo, zięcia Wernera, za ++ Pawła i Jadwigę Jochem, synów Gerarda i Maksymiliana oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Sobota w oktawie Wielkanocy – 18 kwietnia

7.00 Za ++ Julię, Albertynę i Marcelego Flajszer, córki Łucję i Marię, synów Franciszka i Stefana, synową Marię, zięciów Gerharda, Henryka i Jana, wnuków Jana i Ryszarda, Marię i Józefa    Strokosz, synów Karola i Józefa, synową Urszulę, Józefa Langer oraz za ++ z pokrewieństwa i dusze w  czyśćcu  cierpiące

7.30 Za + Marcina Fedyczkowskiego w 3 rocznicę śmierci

Niedziela – 19 kwietnia; II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

7.00 Za ++ rodziców Marię i Piotra Kiedos, za ++ siostrę Urszulę i jej męża Alfreda oraz za ++ z rodzin Kiedos, Grzywocz i Pogoda

9.00 Lichynia. Za + Annę Stolorz, rodziców Rudner i Stolorz oraz za ++ z rodziny Głowania

10.30 Do Boskiej Opatrzności – dziękczynna za 30 lat małżeństwa, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo  i  dary  Ducha  św.  w  rodzinie  Gołąbek

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego : odwołane!


  1. Zakończyliśmy kolejną, bardzo ważną inwestycję : generalnego remontu i renowacji organów kościoła parafialnego. To kolejny owoc Bożego błogosławieństwa dla naszej parafii i naszej wspólnej życzliwości. Dziękujemy firmie p. Henryka Hobera za sumienne i terminowe wykonanie prac (strona internetowa)
  2. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Triduum Paschalnego
  3. Do nabycia jest świąteczny, dwutygodniowy numer Gościa Niedzielnego
  4. Jutro drugi dzień świąt; kolekta przeznaczona będzie na Katolicki Uniwersytet Lubelski
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła i otoczenia do świąt wielkanocnych. W nowym tygodniu o przygotowanie kościoła prosimy rodziny – z ul . Strzeleckiej, blok 13, m. 1, 2 i 3; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry  23, 25  i  27   ***