Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 20 – 26 kwietnia 2020 r.

Poniedziałek – 20 kwietnia

7.00 Za ++ rodziców Marię i Jana Daniel, Augustynę i Józefa Płuciennik, Mariannę i Jorga Morawietz,  za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich, Flajszer, Płuciennik i Mróz oraz za dusze    w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 21 kwietnia

7.00 Za + żonę Janinę Makosz, rodziców Helenę i Franciszka Makosz, Ernesta, Wandę i Józefa Bick, za ++ z pokrewieństwa Makosz, Bick i Rudzki oraz za dusze  w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Edwarda i Annę Prudło, brata Joachima oraz o zdrowie i  błogosławieństwo  Boże  w  rodzinie

Środa – 22 kwietnia

7.00 Za ++ Marię i Eryka Rudzki, Albinę, Elżbietę i Antoniego Gnielka oraz za wszystkich ++   z  pokrewieństwa  Rudzki,  Gnielka,  Kioltyka  i  Kołodziej

7.30 Za + ks. proboszcza Adama Igielskiego

Czwartek – 23 kwietnia; uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

7.00 Za + Alojzego Ciupka, jego rodziców, trzech braci, Genowefę i Gerarda Mróz, Józefa i Paulinę Nowak, Agnieszkę Nowak, ich rodziców i rodzeństwo, Stefana Chowaniec, córkę Sylwię, Marię     Lucyga, Małgorzatę Glombik, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak, Ciupka, Duda i Mróz oraz  za  ++  kapłanów

Piątek – 24 kwietnia

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Jerzego z okazji 80 – tych urodzin

18.30 Za ++ Konstantego i Martę Madaler, synów Emanuela, Antoniego i Wilhelma, córkę Justynę, synową Rosę, Jana i Jadwigę Majnusz, ++ synów i córkę oraz za ++ z rodzin Madaler, Blaut i Majnusz

Sobota – 25 kwietnia; święto św. Marka, ewangelisty

7.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Antoniego Mróz, Stanisławę i Franciszka Korpal, brata Franciszka Mróz, szwagrów Piotra Duk, Sławomira Wolnego i Tadeusza Majewskiego, za + Stefanię Dziuba, za ++ z rodzin Mróz, Hejduk i Korpal  oraz  za  ++  księży,  którzy  pracowali  w  naszej  parafii

7.30 Za + ks. Huberta Skomudka – byłego ojca duchownego seminarium

Niedziela – 26 kwietnia; III Niedziela Wielkanocna

7.00 Za + Jana Stania, ++ Helenę i Hieronima Cedzich, córkę, zięcia, synów i synowe, za ++ Eleonorę i Hugona Stania, córkę, zięcia, synów i synowe, za + Leonarda Swaczyna, za ++ z pokrewieństwa Cedzich, Stania i Swaczyna oraz za ++ kapłanów

9.00 Lichynia. Za + ojca Maksa Czakai w 30 rocznicę śmierci, + matkę Marię, brata Franciszka, ++ rodziców Stefanię i Pawła Wyschka oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Wyschka, Czakai,   Paterok  i  Kowolik

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo Matki Bożej,  z podziękowaniem  za otrzymane łaski,  z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Beaty z okazji 50 – tej rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny


  1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 76 Tydzień Miłosierdzia
  2. Zarządzenia władz RP i Episkopatu Polski : od 20 kwietnia zostaje zwiększony limit uczestników liturgii : 1 osoba na 15 m kw. wewnątrz świątyni – na zewnątrz należy zachować 2 m. odstęp od innych osób; zasłanianie twarzy dotyczy wszystkich uczestników liturgii, oprócz duchownego sprawującego kult religijny; procesje i itp. nabożeństwa są nadal zawieszone; na cmentarzu w czasie obrzędów pogrzebowych należy również zachować bezpieczny odstęp – termin Mszy św. pogrzebowej należy wcześniej uzgodnić
  3. Gorąco zachęcam do adoracji Przenajświętszego Sakramentu, spowiedzi św. i modlitwy różańcowej
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok 13, m. 4, 5  i  6;   z Lichyni – ul. Daszyńskiego,  nry  31, 37  i  41