Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 25 – 31 maja 2020 r.

Poniedziałek – 25 maja

7.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Zuzannę i Antoniego Bugiel, dziadków z obu stron, Antoniego i Helenę Kandzior, ich rodziców i rodzeństwo, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Bugiel, Knapik, Kandzior i Klosa oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Angelę Szablicki i jej męża Wilhelma

Wtorek – 26 maja; wsp. św. Filipa Nereusza, prezbitera; Dzień Matki

7.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Teresy z okazji 70 – tej rocznicy urodzin

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Emilię i Jana Majnusz, Elżbietę i Jana Makosz oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Środa – 27 maja

7.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z  prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Gnielka

Czwartek – 28 maja

7.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Ericha Jochem, syna Norberta, Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, Erwina Wycisło, Adriana Izbicki, Karola i Franciszkę Imiela, ich córki, synów, synowe i zięciów oraz za  ++ z pokrewieństwa Imiela i Świerczek

Piątek – 29 maja; wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

7.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ syna Adriana, ojca Jana, rodziców Helenę i Wincentego Izbicki, syna, synowe i wnuków, za ++ Michała i Ernesta Żyłka oraz za ++ z rodzin Izbicki, Kociok, Marek i Kałuża

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Gertrudy i Bernarda Rudner, córkę Annę oraz za ++ z rodzin Rudner, Bugiel, Knop, Skoluda i Stolorz

Sobota – 30 maja

7.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Annę i Gerarda Burda, ich rodziców Łucję i Antoniego Kobza, Antoninę Kowolik i Marię Sołtysik oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Burda

7.45 Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego ++ rodziców, rodzeństwo, matkę Jadwigę Konieczko, zaginionego ojca Franciszka, + bratową Irenę, bratanka Krzysztofa oraz za wszystkich ++ z rodzin Tiszbierek,  Konieczko  i  Kubicki

9.00 Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych – w małej salce

Niedziela – 31 maja; uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7.00 Za + Marcina Fedyczkowskiego oraz za ++ z rodzin Błoniarz, Fedyczkowski, Madaler i Greif

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Małgorzatę i Franciszka Cedzich, Antoninę i Antoniego Nizioł, siostrę Elżbietę i Piotra Dawid, Józefa Wanglorz, dziadków z obu stron oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

10.30 Za ++ rodziców Elżbietę i Ryszarda Bodynek, ich rodziców i rodzeństwo, syna Józefa, za + Herberta Lukosz, jego rodziców, za + Joachima Szala, Barbarę Cedzich, Konrada Szulke oraz  za  ++  z  pokrewieństwa  Nowak,  Bodynek i Lukosz

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo majowe   ( II )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii i opolskiej diecezji; także za opiekę nad miejscami świętymi w naszej parafii
  2. Zachęcam do udziału w Mszach świętych, zwłaszcza niedzielnych i świątecznych, nabożeństwach majowych, służby liturgicznej ołtarza   i  spowiedzi  sakramentalnej  w  konfesjonale
  3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z Popic,  nry  5a,  6  i  6a;    z  Lichyni – ul. Wolności, nry  8,  11  i  14