Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 6 – 12 lipca 2020 r.

Poniedziałek – 6 lipca; wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

7.00 Za + Elfrydę Prinz w 1 rocznicę śmierci i jej męża Reinholda oraz + zięcia Georga Falkowski

17.00 Lichynia. Za + Elżbietę Rudner w miesiąc po śmierci

Wtorek – 7 lipca

7.00 Za ++ syna Adriana i ojca Jana, rodziców Helenę i Wincentego Izbicki, ich syna, synowe i wnuków, za ++ Michała i Ernesta Żyłka oraz za ++ z rodzin Izbicki, Kociok, Marek i Kałuża

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Alfreda i Edeltraudę Mazurek, brata Gerarda, rodziców Maksymiliana i Paulinę Wypich, za ++ z rodzin Mazurek, Wypich i Świtula oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Środa – 8 lipca; wsp. św. Jana z Dukli, prezbitera

7.00 Za ++ Kornelię Kostoń, Barbarę Biskup i Michała Matuszek, za ++ rodziców Różę i Romana Biskup, Marię i Konstantego Kostoń, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ Adelajdę i Adolfa Gnielka, Zygmunta Wypich oraz za wszystkie dusze ++ z pokrewieństwa Kostoń i Biskup

Czwartek – 9 lipca

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i  zdrowie  w  intencji  rodziny  Sówka

17.00 Zalesie Śląskie. Próba dla kandydatów na ministrantów i marianki. Gorąco zachęcamy!

Piątek – 10 lipca

7.00 Za + matkę Gizelę Przybyła, matkę chrzestną Jadwigę, za ++ z pokrewieństwa Kroker i Przybyła oraz za dusze opuszczone

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Henryka i Teresę Kałuża, za ++ z rodzin Kałuża, Cholewa i Malaka oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Sobota – 11 lipca; święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo    Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Pisczor oraz za + ojca Joachima Piechaczek, dziadków z obu stron, za ++ z pokrewieństwa Piechaczek, Jochem, Pisczor, Klarowski, Barteczko  i  Sładek

7.30 Za ++ Agnieszkę i Wiktora Greif, syna Jerzego, za ++ Katarzynę i Józefa Tudyka, synów Józefa i Huberta, córkę Annę, jej męża Henryka, za ++ Annę Mynarek i jej zaginionego męża Jerzego, Jana Tudyka, Barbarę i Piotra Skotnicznych, Marię Berejza i za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela – 12 lipca; XV Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Warzecha, ich syna Alfonsa,  zięcia Gerharda, wnuka Joachima, dziadków z obu stron oraz za wszystkich ++ z rodzin Kulpok, Warzecha, Jochem i Pelc

9.00 Lichynia. Za + męża Joachima Kolonko, rodziców Ericha i Adelajdę Moszko oraz za ++ z  pokrewieństwa

10.30 Za + męża i ojca Maksymiliana Jochem, jego rodziców Jadwigę i Pawła, syna Gerarda, Walburgę i Jerzego Lipok oraz za za dusze opuszczone.  W czasie Mszy św. uroczyste przyjęcie kandydatów do  służby  liturgicznej


  1. Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj na potrzeby naszej diecezji
  2. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Magdalena Mnich z Zalesia Śląskiego i Dawid Wilczek z Kotulina  –  zapowiedź  II
  3. Odpust ku czci św. Anny w tym roku odbędzie się w niedzielę 26 lipca
  4. Zachęcam do prawdziwie chrześcijańskiego przeżywania urlopów i wakacji
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła i otoczenia na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o przygotowanie kościoła rodziny – z Popic, nry 24, 25, 26 i 27;  z Lichyni – ul. Daszyńskiego,  nry  64 , 66  i  68