Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 27 lipca – 2 sierpnia 2020 r.

Poniedziałek – 27 lipca; wsp.  św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny

7.00 Za + syna Joachima Paterok, Pawła i Teresę Paterok, Kornelię Paterok, Józefa i Annę Paterok, Mateusza i Elżbietę Sosnowski, ich synów Zygfryda, Rainholda i Bernarda, Stefana i Emilię Strzałek, Gintra i Annę Ogaza oraz za ++ z tych pokrewieństw

17.00 Lichynia. Za + Andrzeja Lesik w 30 dzień po śmierci

Wtorek – 28 lipca

7.00 Za + brata Huberta Jeleń, ++ Antoniego i Łucję Marek, Karola i Wiktorię Jeleń, ich rodziców i rodzeństwo, Martę Jończyk, Ditra Mróz i Cecylię Więcek oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Za + Annę Ciupka

Środa – 29 lipca; wsp. św. Marty

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, św. Anny i św. Marty, z podziękowaniem    za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Anny Piontek oraz za ++  z rodzin Hajduk, Piontek i Kałuża

Czwartek – 30 lipca

7.00 Za + ks. proboszcza Ryszarda Kijowskiego w 7 rocznicę śmierci

Piątek – 31 lipca; wsp. św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

7.00 Za + Cecylię Pecnik w 1 rocznicę śmierci

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Oskara i Hildegardę Dragon, żonę Helenę, syna Andrzeja oraz za ++  z pokrewieństwa Dragon i Duda

Sobota – 1 sierpnia; I sobota miesiąca; wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

7.00 Za + Pawła Pinkawa, jego żonę Annę, ++ dziadków Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, Brunona i Łucję Pinkawa oraz za ++ z rodzin Pinkawa i Pawliczek

10.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo  Boże,  opiekę  Matki Najświętszej  i  zdrowie  w  rodzinach  Dronia  i  Kopa

Niedziela – 2 sierpnia; XVIII Niedziela Zwykła

7.00 Za + męża Gerarda Jochem, jego rodziców i brata Maksymiliana

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Wyschka oraz za ++ rodziców, brata i wszystkich ++ z pokrewieństwa

10.30 Za + ojca Zbigniewa w kolejną rocznicę śmierci, matkę Marię, teściów Józefa i Weronikę,  za ++ brata Leszka i jego żonę Barbarę oraz za ++ z rodzin Korczyński, Skrzydeł i Noszka


  1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. W przyszłą niedzielę kolekta – na potrzeby seminarium i innych diecezjalnych instytucji
  3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Nicole Tiszbierek z Zalesia Śląskiego (ul. XV- lecia) i Kamil Juranek z Sieroniowic oraz Aleksandra Kozioł z Jemielnicy i Sebastian Majnusz z Zalesia Śląskiego –  zapowiedź I
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z Popic,  nry  34, 35 i 36 ;   z  Lichyni – ul. Daszyńskiego,  nry  42, 44 i 46

* w gablocie wywieszony jest apel komendanta policji skierowany do osób starszych. Dotyczy problemu dokonywanych oszust i kradzieży na seniorach; zachęcam do zapoznania się z tą informacją