Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 17 – 23 sierpnia 2020 r.

Poniedziałek – 17 sierpnia; uroczystość św. Jacka, głównego patrona metropolii górnośląskiej

7.00 Za ++ rodziców Jana i Katarzynę Bugiel, braci Józefa i Jana, bratową Monikę, siostrę zakonną   Elifę, za ++ rodziców Pawła i Anielę Wycisło, brata Erwina, szwagra Wernera oraz za + Patryka Hennek

17.00 Lichynia. Za + Joachima Warzecha w miesiąc po śmierci

Wtorek – 18 sierpnia

7.00 Za żyjących i ++ z rodziny Golly

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Oskara i Łucję Gasz, Elżbietę i Jerzego Szopa, Joachima i Edytę      Gasz, za ++ dziadków, za ++ z rodzin Gasz, Pyka, Szopa i Michalik oraz o błogosławieństwo Boże  i zdrowie w rodzinie

Środa – 19 sierpnia

7.00 Za + Kornelię Paterok, jej rodziców i rodzeństwo, za ++ Teresę, Pawła i Joachima Paterok, Anielę Grabowski oraz za ++ z pokrewieństwa Cedzich i Paterok

7.30 Za + Klarę Fleischer, jej męża Stefana oraz za ++ rodziców Marię i Hermana Knop

Czwartek – 20 sierpnia; wsp. św. Bernarda, opata i doktora Kościoła 

7.00 Za ++ Jana i Marię Tiszbierek, córkę Hildegardę, Anzelma Jałowy, za ++ Jana i Anielę Jałowy, ++ Jerzego Hanke i Józefa Piechota oraz za ++ z rodzin Tiszbierek, Jałowy, Ciupka i Piechota

Piątek – 21 sierpnia; wsp. św. Piusa X, papieża

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo  Boże  i  zdrowie  w  rodzinie  Majnusz

17.00 Lichynia. Za + ojca Zygfryda Lattka oraz za ++ z rodzin Lattka, Drewniok, Adamiec i Skóra

Sobota – 22 sierpnia; wsp. Najświętszej Maryi Panny, królowej

7.00 Za ++ Marcelego, Julię i Albertynę Fleischer, córki Łucję i Marię, synów Franciszka i Stefana, synową Marię, wnuków Jana i Ryszarda, Marię i Józefa Strokosz, synów Karola i Józefa, synową Urszulę, Józefa Langer, za ++ z pokrewieństwa Fleischer, Strokosz, Marek, Stypa, Watzlawik i Gawroński oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Za + Bernarda Jochem, jego rodziców Marię i Henryka, dziadków z obu stron, za ++ z  pokrewieństwa  Jochem  i  Imiela  oraz  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące

Niedziela – 23 sierpnia; XXI Niedziela Zwykła

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Michała z okazji 20 – tej rocznicy urodzin

9.00 Lichynia. Do Bożej Opatrzności i Anioła Stróża, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rocznego dziecka Dawida Duda oraz dla jego rodziców, chrzestnych i dziadków

10.30 Za + Ernesta Panek, rodziców Mariana i Annę Panek, Józefa i Marię Cedzich, Annę i Waltra Jarosz, Adelę i Teodora Prusko oraz za ++  z pokrewieństwa Panek, Cedzich, Rudzki i Drzozga


  1. Dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek – organizowana przez Caritas – na potrzeby poszkodowanych przez tragiczną eksplozję w Bejrucie w Libanie
  2. W przyszłą niedziele kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii 
  3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Leśnickiej, nry 1, 2 i 3 ; z Lichyni – z ul. Lompy, nry 4 i 6 oraz z ul. Ogrodowej nr 12