Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 3 – 9 listopada 2014 r.

Poniedziałek – 3 listopada

15.30 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za + męża Pawła Szablicki, rodziców Pawła i Jadwigę, za ++ teściów i rodzeństwo oraz za ++  z pokrewieństwa

18.30 Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za + Elżbietę Smiatek w 9 rocznicę śmierci

Wtorek – 4 listopada; wsp. św. Karola Boromeusza, biskupa

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za ++ Gertrudę, Marię, Jana i Pawła Bugiel, Katarzynę i Stefana Miozga, Grzegorza Kandziora i Alberta Banert

18.30 Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za ++ rodziców Gedeona i Gertrudę Motyczka, za ++ rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa Przybyła i Motyczka

Środa – 5 listopada

6.45 Za + syna Rafała Rosły

17.00 Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za ++ rodziców Katarzynę i Marcina Greif, syna Jana, żonę Edith, Lucjana Madaler, za ++  z pokrewieństwa Greif, Nowak i Mróz, za ++ kapłanów, siostrę Florydę i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 6 listopada; I czwartek miesiąca

17.00 Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Ericha Kolloch w rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin Stanusch i Kolloch  ( Dz. )

Piątek – 7 listopada; I piątek miesiąca

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych ( legitymacje )

Sobota – 8 listopada

8.00 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla naszego Księdza Proboszcza z okazji urodzin.   Po Mszy świętej spotkanie Rady Parafialnej na plebanii

Niedziela – 9 listopada; XXXII Niedziela Zwykła

7.00 Za + Gerharda Kulpok, syna Joachima, rodziców , brata Helmuta, teściów, szwagra Alfonsa             i za wszystkich ++ z rodzin Kulpok, Warzecha, Jochem i Pelc

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie  w intencji Marii z okazji 90 – tych urodzin

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Adelajdy z okazji 80 – tych urodzin  oraz  za  +  męża  Teodora

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory ( I )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )
  2. Z tytułu dzierżawy gruntów parafialnych (14 ha.) przez spółkę ROLDAM wpłynęło za rok 2014 na konto Zalesia Śląskiego 5. 697zł. 60 gr., zaś na konto Lichyni 2. 848 zł. 80 gr.
  3. Bóg zapłać również za ofiary składane w ramach zalecek za zmarłych; zachęcam do wspólnej modlitwy za naszych bliskich i znajomych, którzy odeszli do wieczności
  4. Zachęcam również do zamawiania Mszy św. na nowy rok
  5. Naszym mariankom dziękujemy za piękne i pobożne prowadzenie różańca świętego i służbę przy maryjnym sztandarze
  6. W przyszłą niedzielę Święto rocznicy poświecenia Bazyliki Laterańskiej. Przed kościołem zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w Potrzebie
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok 13, m. 10, 11 i 12;    z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 64, 66 i 68