Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Liturgia Wielkiej Soboty

Punktem kulminacyjnym Wielkiej Soboty jest liturgia Wielkiej Soboty, która odprawiana jest po zapadnięciu zmroku. Na placu kościelnym, przy rozpalonym symbolicznym ognisku nastąpiło poświęcenie ognia oraz paschału, czyli symbolu Zmartwychwstałego Chrystusa. Następnie po wprowadzeniu w procesji przez kapłana paschału do kościoła odbyła się liturgia słowa. Po liturgii słowa Bożego odbyła się liturgia chrzcielna, podczas której wszyscy wierni biorą udział w odnowieniu przyrzeczeń ze chrztu świętego oraz liturgia eucharystyczna.