Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Błogosławieństwo zwierząt ku czci św. Franciszka z Asyżu

W sobotę 3 października, o godz. 16.00, w ogrodzie plebanijnym odbyło się błogosławieństwo zwierząt domowych ku czci św. Franciszka z Asyżu, patrona przyrody i ekologów. Parafianie z Zalesia Śląskiego, Lichyni i Popic przynieśli lub przyprowadzili swoje „pupilki”, które niecierpliwie oczekiwały najważniejszego momentu, jakim było błogosławieństwo.
Wcześniej ks. Proboszcz, w ramach wprowadzenia do obrzędu, posłużył się cytatami z Pisma Świętego, a następnie przeprowadził pogawędkę z dziećmi na temat miejsca i roli zwierząt w codziennym życiu człowieka.
Doszliśmy do wniosku, że człowiek w imieniu Pana Boga powinien mądrze i roztropnie, z miłością i wdzięcznością, wykorzystywać przyrodę, którą tylko – na czas swojego życia – dzierżawi. Właścicielem wszystkiego jest sam Stwórca.

P1000731 P1000732 P1000737 P1000738 P1000740 P1000742 P1000743 P1000744 P1000745 P1000746 P1000747 P1000749 P1000750 P1000751 P1000752 P1000753 P1000754 P1000756 P1000757 P1000758 P1000761