Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Boże Ciało w Zalesiu Śląskim

Już nawet od godziny 4., niektórzy mieszkańcy Zalesia rozpoczęli przygotowywania ołtarzy i chodników kwietnych, po których przejdzie kapłan niosący monstrancję z Przenajświętszym Sakramentem.
Praca ta nie jest łatwa. Trzeba wcześnie wstać i zabrać się solidnie do pracy, której efekty widać już po paru godzinach. Trzeba także najpierw zebrać sporą ilość kwiatów, których w tym roku chyba było o wiele mniej. Zbieranie to odbywa się najczęściej w przeddzień Bożego Ciała.
W tym roku – jak zresztą w każdym – trasa wiedzie od kościoła do I stacji, czyli posesji przy ulicy Powstańców. Stamtąd do ołtarza na ulicy Kościuszki – dom rodziny Kroker. Trzecia stacja mieści się na rynku. Ostatnią stacją jest ta, znajdująca się przed domem rodziny Biskup. Rodzina ta już od dokładnie 60 lat buduje tutaj ołtarz na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Aby wykonać ołtarze i kwietne chodniki, trzeba włożyć w to wiele wysiłku, poświęcenia i sporo cierpliwości. Jednak warto wstać wcześnie rano i mieć również w tym także własny udział. Największą zapłatą za ten trud, jest widok tego co piękne, a piękne bo Boże.