Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Boże Groby w naszej parafii – 2023 r.

Tradycyjnie w kościele parafialnym w Zalesiu Śląskim oraz w filialnym w Lichyni, parafianie wykonali symboliczne groby Pana Jezusa. Tworzone są na pamiątkę Grobu Pańskiego, w którym przez trzy dni, po niesprawiedliwej i okrutnej męce, spoczywał nasz Zbawiciel Jezus Chrystus w Jerozolimie.