Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Cmentarz żydowski : Biała

Kolejnym miejscem, które warto poznać jest cmentarz żydowski w Białej k. Prudnika. Początek ludności żydowskiej w Białej datowany jest na koniec XIV wieku. Na początku mieszkało tutaj 9 żydowskich rodzin. Najwięcej Żydów przybyło uciekających przed wojskami szwedzkimi. Ogólnie byli tolerowani i mogli spokojnie tu mieszkać. Trudnili się drobnym handlem w mieście i na jarmarkach oraz handlem obwoźnym. Mieli też swoją synagogę wybudowaną pod koniec XVII wieku. W 1724 r. było ich w mieście ok. 600 i ich liczba ciągle rosła. W mieście działała szkoła żydowska i Bractwo Pogrzebowe. Od 1812 r. ich liczba systematycznie malała. Zachowany do dnia dzisiejszego kirkut na wzgórzu zwanym Kopcem powstał nie później niż w 1621 r. Od 1943 r. pieczę nad cmentarzem przejęło Zrzeszenie Żydów w Niemczech.