Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Dożynki 2010 – w naszej parafii

W niedzielę obchodziliśmy uroczyste dożynki w naszej parafii jako dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony i Jego błogosławieństwo w pracy na roli. Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się w Lichyni o godz. 9.00 zaś w Zalesiu Śląskim u państwa Tiszbierek przy ul. Św. Jadwigi o godz. 10.30. Stamtąd zgromadzeni parafianie przeszli w procesji do kościoła. Ks. Proboszcz w wygłoszonym Słowie Bożym, powołując się na wypowiedzi p. Jana Pawła II, podkreślał godność i wielkość ludzi pracy, w tym także rolników. Zaznaczył jak bardzo ważne jest traktowanie ziemi i jej płodów z należytym szacunkiem i pobożnością. Wspomniał również o szybko rozwijającej się technologii, która mimo iż pozwala pracować rolnikom szybciej i wygodniej, to pracujący na roli mają coraz mniej czasu dla siebie oraz na świętowanie. Uprawa roli i hodowla zwierząt gospodarskich z natury swej wymaga podejścia z powołaniem, miłością, z myślą o innych i o zbawieniu, a nie tylko biznesowo. Takie bowiem podejście kłóci się z wolą samego Stwórcy, a tym samym nie daje satysfakcji samemu gospodarzowi i jego rodzinie. Pogoda dopisała.

IMG_2842 IMG_2843 IMG_2846 IMG_2850 IMG_2856 IMG_2857 IMG_2861 IMG_2863 IMG_2865 IMG_2866 IMG_2871 IMG_2873 IMG_2875 IMG_2877 IMG_2878 IMG_2881 IMG_2883 IMG_2887 IMG_2889 IMG_2893