Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Dożynki parafialne w Zalesiu i Lichyni

8 września 2019 r., o godz. 10.30 w kościele parafialnym w Zalesiu Śląskim, obchodzono uroczyste dożynki, podczas których rolnicy oraz pozostali parafianie dziękowali Bogu za tegoroczne plony. Na placu kościelnym ks. proboszcz Teodor Smiatek gorąco powitał zgromadzonych wiernych i pokropił wodą święconą. Następnie do kościoła została wniesiona korona żniwna przez panie w strojach regionalnych i celebrowana dziękczynna Eucharystia, połączona z dożynkowym kazaniem. Tradycyjnie już dary i ofiary z obydwu uroczystości przeznaczone zostały na potrzeby sióstr zakonnych i ich podopiecznych z Góry św. Anny, Leśnicy i Poręby.

15 września 2019 r., o godz. 9.00 w kościele filialnym p.w. św. Józefa Robotnika, swoje wyrazy wdzięczności Panu Bogu za tegoroczne zbiory wyrazili parafianie z Lichyni.