Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Dożynki parafialne

W tym dniu mieszkańcy Zalesia wspólnie zebrali się by podziękować na uroczystej mszy św. o godz. 10.30 za otrzymane łaski i pomoc Bożą w tegorocznych pracach na polu, w domu i na działkach. O godz. 15.00 odbyło się nabożeństwo popołudniowe.