Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Dożynki w naszej parafii

10 września 2017 r., o godz. 10:30, Mszą św. rozpoczęły się tegoroczne podziękowania Panu Bogu za zebrane plony ziemi. Przed Mszą św. przybyłych starostów Teresę i Joachima Tiszbierek oraz wszystkich obecnych na placu kościelnym powitał Ksiądz Proboszcz, a następnie pokropił wodą święconą. W czasie uroczystej Mszy św. wygłosił Słowo Boże nawiązujące do symboliki chleba powszedniego i eucharystycznego oraz niepokojącego zjawiska wyjazdów za granicę. Po homilii odbyło się błogosławieństwo płodów rolnych i korony żniwnej, zaś pod koniec odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum laudamus. Zarówno zbiory, pogoda jak i frekwencja udziału były zadowalające, co ks. Teodor zauważył i docenił. Zachęcił również do szczególnej wdzięczności Panu Bogu za to, że możemy mieszkać i żyć w parafii, która posiada najbardziej urodzajne ziemie w okolicy. Tydzień wcześniej uroczystości dożynkowe odbyły się na filii w Lichyni.