Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Dzieci Maryi są także wśród nas

01_10_2006_choragiewPo wielu latach w naszej parafii odrodziły się Dzieci Maryi lub też inaczej zwane – Marianki. Marianki to dzieci, które na wzór Matki Bożej żyją i służą Bogu i Jego Kościołowi w swojej parafii. Dzieci Maryi składają specjalne przyrzeczenie służby i wierności zasadom chrześcijańskiej wiary. Mają być dobrym przykładem dla dzieci i młodzieży w parafii. Pierwszego października br., w naszej parafii w Zalesiu miało miejsce uroczyste poświęcenie nowej chorągwi. Natomiast 5. października br. podczas Mszy św. o godz. 18.00 w Zalesiu, miało miejsce uroczyste mianowanie Dzieci Maryi i ministrantów. Marianki charakteryzują różnego rozmiaru medaliki, które z kolei zawieszone są na różnokolorowych wstążkach w zależności od wieku dziecka.

Dzieci:
– klasa 4 SP – mały medalik i różowa wstążka,
– klasa 5 i 6 SP – średniej wielkości medalik i zielona wstążka,
– dzieci starsze – duży medalik i niebieska wstążka.

Marianki mogą prowadzić nabożeństwa różańcowe i majowe, biorą czynny udział w różnych uroczystościach kościelnych oraz kierują porządkiem. Dla pogłębienia formacji religijnej i organizatorskiej, Marianki biorą udział w różnych spotkaniach, oazach i rekolekcjach, zazwyczaj prowadzonych przez siostry zakonne lub księży. Obok Liturgicznej służby ołtarza Dzieci Maryi są podstawową i najważniejszą grupą dziecięco-młodzieżową w parafii. W naszej parafi w Zalesiu, w skład Marianek wchodzi szesnaście dziewczyn a w Lichyni dziesięć.