Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

„Fatimskie” w naszej parafii

Nabożeństwa fatimskie odprawiane w wielu parafiach i ośrodkach religijnych są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie się oraz słowa wypowiedziane w Fatimie do trojga młodych pastuszków – Hiacynty, Franciszka i Łucji – w 1917 roku w Portugalii. Przez modlitwę różańcową rozważamy życie i postawę Matki Bożej oraz Jej Syna, Jezusa Chrystusa, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i ofiarował swoje życie za nas na krzyżu.

W naszej parafii nabożeństwa fatimskie odbywają się od maja do października. Kiedy pogoda sprzyja parafianie uczestniczą w takim nabożeństwie w grocie lurdzkiej, która znajduje się w ogrodzie plebanijnym.

1 IMG_4864 IMG_4866 IMG_4868 IMG_4869 IMG_4870 IMG_4871 IMG_4874 IMG_4879 IMG_4882 IMG_4884 IMG_4887 IMG_4889 IMG_4892 IMG_4894 IMG_4895 IMG_4896 IMG_4900