Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Grota Matki Bożej Lurdzkiej – poświęcona

W czwartek 25. grudnia, parafianie uczestniczący we Mszy św. o godz. 10.30, mieli okazję po zakończonym nabożeństwie wziąć udział w uroczystym poświęceniu Groty Matki Bożej Lurdzkiej, która znajduje się w ogrodzie plebanijnym. Wszyscy parafianie licznie zebrali się by być świadkami poświęcenia i oddania do użytku niewątpliwie ważnego miejsca, gdzie będą mogli teraz spotykać się na wolnym powietrzu. Poświęcenia dokonał Ks. Proboszcz Teodor Smiatek.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26