Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Grota Matki Bożej Lurdzkiej z widownią :)

27 listopada 2008 r. zakończyliśmy budowę i wyposażanie groty Matki Bożej w ogrodzie plebanijnym w Zalesiu Śląskim. Główne prace budowlane i adaptacyjne (grota powstała w miejscu byłego spichlerza) rozpoczęliśmy na początku lipca br., tuż po generalnym remoncie i renowacji elewacji zewnętrznej plebanii. Prace posuwały się raz szybciej raz wolniej, w zależności od czasu jakim dysponowali nasi rzemieślnicy, szczególnie murarze i ich pomocnicy, elektrycy, stolarze, ślusarze i kowale … – pochodzący z naszej parafii.

Całość obiektu powstała wg projektu Księdza Proboszcza pod nadzorem naszej parafianki inż. budowlanego p. Edyty. W trakcie prac wychodziło bardzo wiele niespodzianek, tym bardziej, że trzeba było dostosować się do granic starego spichlerza, który został określony jako gruzowisko szpecące okolice oraz zagrażające zdrowiu i życiu człowieka. Dysponowaliśmy zezwoleniem na wywiezienie wszystkiego. Jednak w pewnym momencie wstrzymałem wywózkę gruzu, ograniczając ją do minimum. Kamień ze spichlerza oddzieliliśmy od reszty. Największy wpływ na moją decyzję miały dwie dość dobrze zachowane piwnice – budowane z wielkim poświęceniem przez naszych przodków. Coś trzeba było jednak z tym zrobić. I tak zrodził się pomysł budowy groty Matki Bożej z widownią. Dlaczego Matki Bożej Lurdzkiej? Ponieważ figurki Matki Bożej Fatimskiej już mamy, Matki Bożej Niepokalanie Poczętej mają nasze marianki na swoich medalikach, zaś wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej kazałem umieścić na nowym dzwonie w Lichyni.

„Grota” przystosowana jest do odprawiania rożnych nabożeństw, zwłaszcza maryjnych; do głoszenia katechez, wykładów, konferencji, a także do różnego rodzaju przedstawień zarówno w dzień jak i w nocy. Wszystko odbywać się będzie na wolnym powietrzu. Wszystkich miejsc siedzących jest od 120 do 150. Obydwie piwnice będą spełniały funkcje formacyjne w mniejszych grupach … ??

Kończąc – chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy wspierali nas swoją pracą, modlitwą, ofiarą i życzliwością – gorące Bóg zapłać!

Serdecznie zapraszam do wspólnych spotkań.

Przebieg prac budowlano – adaptacyjnych przedstawia poniższy fotoreportaż.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 63 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 60 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 40 39 38 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 01 00