Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Informacja dotycząca pogrzebu śp. ks. Czesława Gaca

Pogrzeb śp. ks. Czesława Gaca, proboszcza naszej parafii w latach 1977-2006, odbędzie się 11 lutego 2021 r., w jego rodzinnej miejscowości w Bestwinie (koło Bielska Białej). Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bestwinie (ul. Plebańska 4, 43-512 Bestwina). O godz. 11:00 nastąpi wprowadzenie zmarłego do kościoła oraz odbędzie się modlitwa różańcowa. O godz. 12:00 odbędzie się Msza św. pogrzebowa za zmarłego ks. Czesława Gaca.

Dzięki uprzejmości ks. Proboszcza parafii w Bestwinie będzie możliwość zobaczenia transmisji z Mszy św. pogrzebowej, dla tych którzy nie będą mogli w niej uczestniczyć osobiście. Aby oglądać transmisję Mszy św. należy wejść pod podany poniżej link: https://www.youtube.com/user/parafiabestwina .


Ks. Czesław Gac urodził się 14 IV 1941 r. w Bestwinie pow. Bielsko-Biała w rodzinie Stefana i Anny z domu Hujczyk. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości kontynuował edukację w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. Po czterech latach przeniósł się do Liceum dla Dorosłych, w którym złożył w 1960 r. egzamin dojrzałości. Bezpośrednio po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie.

Święcenia kapłańskie przyjął 11 VI 1967 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Franciszka Jopa. Po święceniach został wikariuszem w parafii Narodzenia NMP w Głubczycach (1967-69), a następnie był wikariuszem w parafii św. Jacka w Bytomiu (1969-1973) i parafii katedralnej w Opolu (1973-1977). W latach 1983-88 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Leśnica. W 1989 r. w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień doktora na podstawie pracy „Społeczno-kulturowe uwarunkowania decyzji przerywania ciąży” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Franciszka Adamskiego. W latach 1992-2006 pełnił funkcję obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Diecezji Opolskiej. Biskup Opolski nadał mu w 2004 r. tytuł dziekana honorowego, a w 2006 r. – radcy duchownego. Po przejściu na emeryturę zamieszkał najpierw na terenie parafii św. Michała Opolu-Półwsi, a od 2016 r. w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu.

Urząd Proboszcza w naszej parafii objął dnia 16 lipca 1977 roku. Parafię opuścił 15 sierpnia 2006. Zmarł 7 lutego 2021 r. po długiej i ciężkiej chorobie.