Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Jubileusz 800 – lecia z ks. bp Pawłem Stobrawą

W dniach 8 – 11 czerwca 2023 r., zaproszeni goście, byli i obecni mieszkańcy oraz parafianie, wspólnie świętowali piękny jubileusz 800-lecia Zalesia Śląskiego i parafii. Jubileusz rozpoczął się w czwartek w uroczystość Bożego Ciała. Natomiast w sobotę o godz. 12.30, odbyła się jubileuszowa uroczysta Msza św. w intencji za żyjących i zmarłych parafian. Przewodniczył jej ks. bp Paweł Stobrawa z Opola, który wygłosił również Słowo Boże nawiązujące do jubileuszu. We Mszy św. udział wzięli również: ks. proboszcz Teodor Smiatek, który przywitał wszystkich zgromadzonych parafian o gości, wprowadził do liturgii, odmówił specjalnie dostosowaną do uroczystości modlitwę wiernych i podsumował jubileuszowe obrzędy; oraz pochodzący z naszej parafii ks. Adrian Adamik i ks. Łukasz Szablicki. Wśród zaproszonych gości obecni byli także: Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gajda, członek zarządu powiatu strzeleckiego Waldemar Bednarek, komendant powiatowy policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Krzysztof Kociuga, burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, zastępca burmistrza Leśnicy Andrzej Iwanowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy Ryszard Froń. Nie zabrakło również pocztów sztandarowych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim oraz rolników. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z Góry św. Anny. Po zakończonej Mszy św. jubileuszowej wykonana została wspólna pamiątkowa fotografia na schodach wejściowych przed kościołem.