Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Już po rekolekcjach

W dniach 10 – 13 kwietnia br. odbyły się rekolekcje święte, które przeprowadził o. profesor Wojciech Piętowski z Góry Św. Anny, pochodzący z Wrocławia. W naukach rekolekcyjnych dominowały tematy: wartość słowa, modlitwy i dobroci. Spotkania dla dzieci i młodzieży były przeplatane śpiewem różnych, znanych i mniej znanych religijnych pieśni, prowadzonych przez ks. Proboszcza. O. prof. był długoletnim proboszczem w Kłodzku i kapelanem „Solidarności”. Jego nauki były dość odważne, konkretne a czasem nawet kontrowersyjne, mające jednak na uwadze nasze duchowe i moralne dobro.