Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Kolejny krzyż?

Na wzniesieniu przy ul. Dworcowej, przy skrzyżowaniu nieistniejącej już dziś drogi z torami kolejowymi stał stary krzyż. Z powodu wieku, działań warunków atmosferycznych i innych okoliczności spróchniał i przewrócił się. Szanując wolę – nieznanego już dziś, pierwotnego fundatora starego krzyża – postanowiliśmy w tym samym miejscu wznieś nowy krzyż z tym samym, wyremontowanym i odnowionym korpusem Pana Jezusa, napisem INRI, wizerunkiem Matki Bożej i kwietnikiem. Teren pod krzyż przygotowali nasi parafianie: p. Konrad Biskup, p. Krystian Tiszbierek i rodz. Pawełczyk. Za fundament posłużyła nam podstawa byłego starego krzyża „na górkach”. Drewniany krzyż wykonał nasz stolarz z Lichyni p. Konrad Paczuła. Korpus Pana Jezusa i kwietnik odremontował i odnowił oraz wykonał nowy napis INRI p. Konrad Makosz z Lichyni. Wizerunek Matki Bożej odtworzyła nasza parafianka-artystka Teresa Tiszbierek z ul. Św. Jadwigi. Krzyżem wraz z terenem, na którym jest ustawiony opiekuje się rodzina Pawełczyk z ul. Dworcowej. Patronatem i koordynacją inwestycji zajął się ks. Proboszcz. Poświęcenie nowego krzyża planujemy na miesiąc wrzesień ( okolice święta Podwyższenia Krzyża Świętego ). Bóg zapłać wszystkim angażującym się w to kolejne szlachetne dzieło.

20100729712 20100729713 20100729714 20100729715 20100729716 20100729717 20100729718 20100804741 20100804742 20100807748 20100810752 20100810753 20100810754 20100810755 20100810757 20100810759 20100810760 20100810761 20100810770 20100810771 20100810772 20100818802