Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Kwietne dywany na liście UNESCO!

16 grudnia 2021 r., Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Paryżu podjął długo wyczekiwaną decyzję o wpisie tradycji układania kwietnych dywanów w miejscowościach Zalesie Śląskie (gm. Leśnica) oraz Klucz, Olszowa i Zimna Wódka (gm. Ujazd) na listę światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO! To ogromne wyróżnienie dla całej naszej społeczności, która każdego roku poświęca wiele pracy, czasu oraz wysiłku by tradycję tą podtrzymywać. Powinniśmy być również dumni i wdzięczni naszym przodkom, którzy tradycję tą zapoczątkowali i przekazywali ją swoim dzieciom oraz wnukom, dzięki czemu tradycja ta przetrwała do dziś i możemy się nią nadal cieszyć. Relację z obrad komisji w Paryżu oglądali w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe depozytariusze poszczególnych miejscowości, starosta strzelecki, burmistrzowie gminy Ujazd i Leśnica, dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Ujeździe.