Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Lichynia : Powstańcy Śląscy

Na terenie Lichyni – ok. 150 m. powyżej skrzyżowania ulic: Daszyńskiego i Słonecznej – znajduje się symboliczny grób 29 powstańców śląskich, poległych  2. 06. 1921 r.