Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Miejsce, które warto zwiedzić: Wieliczka

Kopalnia soli w Wieliczce należy do najciekawszych i najbardziej znanych obiektów w Polsce. Każdy tu przybywa, by na własne oczy zobaczyć efekty blisko 800 – letniej eksploatacji soli. Kopalnia w Wieliczce jest bezcennym zabytkiem kultury, którego światową rangę potwierdzono w 1978 roku wpisem na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Praca pod ziemią była bardzo niebezpieczna, dlatego górnicy budowali pod ziemią kaplice, do których udawali się na codzienną modlitwę. Wieliczka łączy się z Krakowem i liczy ok. 20 000 mieszkańców.