Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Misje św. w naszej parafii

W dniach 9-16 marca przeżyliśmy błogosławiony czas Misji św. Ma to miejsce raz na 10 lat. Przeprowadził je ks. dr Piotr Tarliński, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego i dyrektor Radia Plus. Poprzez głoszone słowo Boże, poparte muzyką, śpiewem i obrazem mogliśmy na nowo odpowiedzieć na nasze chrześcijańskie powołanie, odnajdując się we współczesnym świecie. Głosił nauki ogólne i stanowe (dla kobiet, mężczyzn, młodzieży, marianek, ministrantów i lektorek oraz dla Róż Różańcowych), odprawiał Msze św. i służył w konfesjonale a także odwiedzał chorych. Składamy Mu za to szczere wyrazy wdzięczności i życzymy Mu wielu łask Bożych na dalsze lata kapłańskiej posługi.