Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Msza św. na zakończenie Oktawy Bożego Ciała na „górach”

W tym roku po raz kolejny mieszkańcy naszej parafii wzięli udział we Mszy św. na zakończenie Oktawy Bożego Ciała na tzw. górach, przy krzyżu znajdującym się obok drogi prowadzącej z Zalesia Śląskiego do Czarnocina. Po Mszy św. tradycyjnie ks. Proboszcz poświęcił wianki składające się z ziół i kwiatów polnych. Miejsce to jest wyjątkowe bo rozpościera się z niego piękny widok zarówno na dolinę Odry jak również widać stamtąd przy dobrej pogodzie Sudety czy Beskid Śląski.

Tradycja odprawiania Mszy św. na górach zaczęła się w 1995 r. od ustawienia tam najpierw drewnianego krzyża przez parafian z Zalesia Śląskiego. Miejsce ustawienia wybrał ówczesny Proboszcz parafii, któremu zależało by krzyż wyznaczał linię prostą od krzyża przy osiedlu Popice w kierunku Góry Św. Anny. Drewniany krzyż ustawiony w 1995 r. stał do 2009 r. W tym samym roku ustawiono nowy, metalowy krzyż stojący do dnia dzisiejszego. Terenem wokół krzyża opiekuje się rodzina Proksza z Zalesia Śląskiego.