Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Na św. Józefka

Jak co roku tak i w tym, po raz kolejny do Lichyni zjechali się mężczyźni z całej parafii. Przybyli oni tam po to by ofiarować się i polecać opiece ich patrona – św. Józefa. Modlili się o pomoc i Jego wsparcie przez cały następny rok. Po mszy św. wspólnie odmówili litanię do św. Józefa.