Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Nabożeństwo majowe na osiedlu Popice

25 maja 2019 r., o godz. 16:30, odbyło się tradycyjne nabożeństwo majowe przy kapliczce-dzwonnicy i krzyżu na osiedlu Popice, które poprowadził Ksiądz Proboszcz wraz z mariankami i ministrantami. W nabożeństwie licznie uczestniczyli parafianie oraz przybyli goście. Po nabożeństwie wszyscy udali się na kawę oraz ciasto z okazji tegorocznej Majówki na Popicach. Pogoda i atmosfera spotkań – dopisały.