Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Napisali o tradycji Bożego Ciała w Zalesiu Śląskim

W roku ubiegłym, informacje oraz zdjęcia z pięknej tradycji Bożego Ciała w naszej parafii, najpierw ukazały się magazynie travel.lovePoland (czerwiec 2018), który wydawany się w języku angielskim i skierowany do zagranicznych czytelników. W magazynie znajdują się zarówno fotografie oraz informacje o tradycji Bożego Ciała a także o tradycji zakończenia Oktawy Bożego Ciała na tzw. górach. Magazyn w wersji elektronicznej można zobaczyć klikając tutaj (str. 38-49).

W ubiegłym roku również przybyło do naszej miejscowości dwóch autorów książki pt. „Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku” z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Celem ich wizyty było przeprowadzenie wywiadu z kilkoma mieszkańcami, którzy niegdyś brali udział w budowaniu ołtarzy oraz kwietnych chodników, ale z racji wieku oraz zdrowia już nie mogą tego czynić. Rozmawiali również z tymi, którzy czynią to po dziś dzień. Na początku tego roku ukazała się książka, gdzie znaleźć można informacje m.in. o tradycji Bożego Ciała na Górnym Śląsku oraz kilka fotografii z naszej miejscowości. Autorami tej książki są Robert Garstka oraz Aleksander Lysko.

Zwyczaj ten powinien być jednym z najważniejszych dorocznych zwyczajów w naszej parafii. Tak duże zainteresowanie tą piękną tradycją, o którą dbają co roku mieszańcy naszej parafii, świadczy o tym jak wielką rzecz tworzymy. To także sygnał, że naszym obowiązkiem, wśród tak małej ilości miejscowości na Górnym Śląsku, u których zachował się ten zwyczaj jest to, że powinniśmy zrobić wszystko by zwyczaj ten przetrwał kolejne pokolenia. To wielki powód do dumy. To nasza tożsamość, której nie możemy się wstydzić.