Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Nasz parafialny cmentarz …

19 października rozpoczęliśmy wycinkę drzew i krzewów na terenie naszego cmentarza. Wycięte zostały i przeznaczone na opał, te drzewa które były suche, chore i pochylone w kierunku nagrobków. Zagrażały nie tylko pomnikom, ale i życiu oraz zdrowiu odwiedzających i modlących się nad grobami swoich bliskich. Wykarczowane zostały również krzewy na cmentarzu i wokół niego. Nie jednokrotnie były siedliskiem złodziei okradających parkujące samochody, ludzi lubiących alkohol i różnych odpadów – nie koniecznie pochodzących z cmentarza. Na drzewach, które pozostały przeprowadziliśmy pielęgnację w postaci usunięcia suchych lub nisko zwisających konarów. Wypoziomowane zostały również tuje.

Prace zostały przeprowadzone profesjonalne przez naszych strażaków, przy współpracy z ks. Proboszczem, ochotnikami i spółką „Roldam”. Dysponowanie specjalistycznym sprzętem, umiejętności i świetna współpraca pozwoliły powyższe prace przeprowadzić sprawnie, bez spowodowania jakichkolwiek szkód – jeśli chodzi o nagrobki – nad którymi musieli często „akrobatycznie” pracować. W nowym – 2010 roku – planujemy kompleksową wymianę ogrodzenia, remont i renowację bramy wejściowej, całkowitą wymianę i uzupełnienie chodników, budowę trzech boksów na nadmiar ziemi, kompost i palenisko oraz uruchomienie dodatkowego punktu czerpania wody.
Wszystkim angażującym się w to piękne i nie cierpiące zwłoki dzieło – zarówno w sensie materialnym jak i duchowym – składam serdeczne Bóg zapłać.

01 02 20091024388 20091024389 20091024390 20091024391 20091024392 20091024394 20091024395 20091024396 20091024397 20091024398 20091024399 20091024400 20091024401 20091024402 20091024404 20091024405 20091024406 20091024408 20091024409 20091031411 20091031412 20091031413 20091031414 20091031415 20091110426 20091113429 20091118442