Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Nasza parafia : z „lotu ptaka”

Zalesie Śląskie  ( w oddali m.in. Popice )


Lichynia  ( w oddali m.in. Góra św. Anny )


Można zamawiać przedstawione fotografie wykonane z pewnej wysokości, za pomocą drona – bezpośrednio u p. Henryka Jarusa z Koźla. Telefon 602 632 968 lub 77 482 49 36. Cena jednego zdjęcia w formacie A4 – 15 zł. Przy zamawianiu podać miejscowość, numer fotografii i ilość sztuk.