Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Nasze marianki – na pielgrzymce

W dniach 23-25 września br. odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę Św. Anny pod hasłem „Oddane Bogu jak Maryja”. W programie pielgrzymki były m.in. Eucharystia, konferencje, okazja do sakramentu pokuty, modlitwa i pogodny wieczór. Wśród tysiąca marianek z diecezji opolskiej i gliwickiej naszych było 19. Tradycyjnie już – przewozem na Górę Św. Anny i do domów – zajął się ks. Proboszcz. Atmosfera pielgrzymki – jak co roku – była pobożna i radosna, łącząca przyjemność z pożytkiem 🙂

201109231566