Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Nieprzewidziany wydatek

Mimo solidnych przygotowań do ogromnych i kosztownych inwestycji: wymiany muru ogrodzenia placu kościelnego w Zalesiu Śląskim i elewacji zewnętrznej kościoła filialnego w Lichyni, łącznie z wzmacnianiem fundamentów i odwilgoceniem, wynikła potrzeba całkowitej wymiany pieca w lichyńskiej świątyni. Piec w wyniku ponad 20-letniej eksploatacji i upływu czasu uległ destrukcji (korozji i rozszczelnieniu). Koszty nowego pieca, wraz z cegłą szamotową i robocizną szacuje się na ponad 10 tyś. złotych. By nie obciążać parafian kolejną poważną inwestycją, koszta z tym związane weźmie na siebie ks. Proboszcz.

201106141492 201106141493 201106141494