Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Nowe księgi liturgiczne

Pod koniec stycznia 2024 r. nasz Ksiądz Proboszcz sprowadził nowe księgi liturgiczne dla użytku religijnego w Zalesiu Śląskim i Lichyni. Chodzi o Mszały Rzymskie z dodatkami, lekcjonarze i modlitwy wiernych. Są dostosowane do aktualnych wymogów sprawowania liturgii Kościoła Katolickiego w świecie, Polsce i naszej opolskiej diecezji. Pochodzą z Wydawnictwa Pallottinum z Poznania. Oby zawsze i owocnie służyły chwale Pana Boga oraz dobru duchowemu całego Kościoła i naszej parafialnej wspólnoty.