Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Nowe nagrobki dla naszych śp. księży Proboszczów

W dniach 15-18 marca firma „Bromma Granit” z Kąt Opolskich zrealizowała nasze zamówienie na wymianę nagrobków dla naszych śp. Księży. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem ks. Proboszcza, który wcześniej je zaprojektował. Napisy są w języku łacińskim, czyli kościelnym, w stylu gotyckim. Parochus – oznacza – proboszcz; Ave Maria – Zdrowaś Maria; Reqiescat in pace – odpoczywaj w pokoju; * – datę urodzenia, kielich – dzień święceń kapłańskich; + – datę śmierci. Każdemu pomnikowi odpowiada inny symbol: kotwica – nadzieję; gołąb z gałązką oliwną – pokój; złożone dłonie – modlitwę; klęczący anioł – adorację. Nowe pomniki, wykonane z granitu „czarnego szweda”, prezentują się bardzo okazale, stając się kolejną piękną wizytówką naszej parafii. Część danych odnośnie śp. księży była na starych pomnikach; część zdobył ks. Proboszcz; pozostałe dane odnośnie narodzin, święceń i śmierci naszych proboszczów uzyskaliśmy dzięki uprzejmości ks. biskupa Jana Kopca, ks. profesora Kazimierza Doli i ks. notariusza Jana Pyki.
Obyśmy nigdy nie zapomnieli o tych, którzy troszczyli się o nasze piękne życie tu na ziemi i zbawienie wieczne. Naszą pamięć i wdzięczność będziemy mogli okazywać przez modlitwę i zapalane znicze.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …

99 201103151314 201103151316 201103151317 201103151318 201103151319 201103151320 201103151321 201103151322 201103151323 201103151324 201103151325 201103161326 201103161328 201103181332 201103181333 201103181334 201103181335 201103181336 201103181337 201103181337a 201103181337b 201103181337c 201103181337d 201103181337e 201103191338 201103191339 201103191340 201103191344